Flora Tatr i Sudetów. Roślinność górska. Rezerwaty przyrody Sudetów.
Roślinność sudecka

 

Sudety, drugie pod względem wielkości pasmo górskie Polski, charakteryzuje się bogatą szatą roślinną. Wprawdzie ilością rzadkich i cennych roślin ustępują miejsca Tatrom i Pieninom, jednak i tutaj można znaleźć wiele unikalnych gatunków, w tym i endemitów. Na kształt całej bioróżnorodności Sudetów złożyło się wiele czynników. Do najważniejszych należą:

 • łagodny klimat morski. Sudety charakteryzuje brak roślinności związanej z klimatem kontynentalnym.
 • budowa pięter roślinnych. Są one obniżone w stosunku do innych pasm górskich. Stąd słabo rozwinięte jest piętro halne i brak piętra turniowego (które w Polsce występuje tylko w Tatrach).
 • bogate zróżnicowanie podłoża od kwaśnych torfowisk po wapienne masywy. Dzięki temu w Sudetach jest bardzo duża różnorodność zbiorowisk roślinnych i ekosystemów, niektóre charakterystyczne tylko dla tego regionu jak buczyna sudecka i bór sudecki.
 • wędrówki lodowców. To im Sudety zawdzięczają wiele gatunków roślin, które obecnie występują daleko na północy, tzw. relikty polodowcowe (glacjalne). Np. wierzba lapońska, bażyna czarna czy malina moroszka.

sudety01.jpg

Szczeliniec Wielki

sudety01.jpg

Śnieżka

1

Bukowa Kalenica (Góry Sowie)

1

Góry Orlickie

Obecnie pasmo Sudetów uległo silnemu procesowi przemian spowodowanych przez człowieka. Większość lasów została wcięta pod zabudowę lub gospodarkę rolną. Obecnie tereny leśne i łąkowe stanowią niecałą ¼ powierzchni Sudetów. Najliczniej występują w Karkonoszach, Masywie Śnieżnika, Górach Izerskich i górach wokół Kotliny Kłodzkiej (Góry Orlickie, Bystrzyckie, Sowie). Reszta obszaru uległa wpływowi człowieka.

Lecz mimo to występuje tutaj wiele cennych terenów, większość z nich została objęta ochroną. Do najcenniejszych chronionych obszarów należą:

W Sudetach:

 • Park Narodowy Gór Stołowych
 • Karkonoski Park Narodowy
 • Park Krajobrazowy Gór Sowich
 • Śnieżnicki Park Krajobrazowy
 • Rudawski Park Krajobrazowy
 • Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich

Na Pogórzu i Przedgórzu:

 • Książański Park Krajobrazowy
 • Park Krajobrazowy "Chełmy"
 • Ślężański Park Krajobrazowy
 • Park Krajobrazowy "Dolina Bobru"

sudety01.jpg

Jaskinia Niedżwiedzia

(Masyw Śnieżnika)

zieleniec

Torfowisko pod Zieleńcem

(Góry Bystrzyckie)

1

Rezerwat Góra Miłek

(Góry Kaczawskie)

1

Skały Elfów w Wąwozie Myśliborskim

(Pogórze Kaczawskie)

Oprócz tego istnieje około 40 rezerwatów a także liczne użytki ekologiczne i inne obszary objęte różnymi formami ochrony (m.in. Natura 2000).

Wśród roślin, które w Polsce rosną tylko w Sudetach należy wymienić:

 • Brzoza karłowata (Betula nana), występuje w Górach Izerskich i Górach Bystrzyckich, m.in. w rezerwacie przyrody Torfowisko pod Zieleńcem).
 • Cyklamen purpurowy (Cyclamen purpurata), występuje obecnie tylko na terenie rezerwatu Góra Miłek w Górach Kaczawskich.
 • Dzwonek Brodaty (Campanula rabata), występuje w Sudetach Wschodnich (Góry Bialskie, Góry Złote i Masyw Śnieżnika), gatunek bardzo rzadki.
 • Dzwonek karkonoski (Campanula bohemia), jest endemitem karkonoskim, występującym tylko na terenie parku narodowego.
 • Gnidosz sudecki (Pedicularis bohemica), rzadki gatunek rosnący jedynie w Karkonoskim Parku Narodowym.
 • Kruszczyk Muellera (Epipactis muelleri), storczyk w kraju znany jedynie z Gór Orlickich i Pogórza Kaczawskiego.
 • Kukułka sudecka (Dactylorhiza psychrophila), jeden z najrzadszych krajowych storczyków, znana jedynie z kilku stanowisk w Karkonoszach.
 • Przytulia sudecka (Galium sudeticum), występuje jedynie na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego, w szczelinach i na półkach bazaltowych skał.
 • Rzeżucha rezedolistna (Cardamine resedifolia), endemit karkonoski.
 • Skalnica bazaltowa (Saxifraga moschata subsp. basaltica), jeden z najrzadszych gatunków, występujący na kliku stanowiskach w Karkonoszach.
 • Skalnica śnieżna (Saxifraga nivalis), rośnie na bazaltowych skałach Karkonoskiego Parku Narodowego.
 • Skalnica zwodnicza (Saxifraga decipiens), skrajnie rzadki gatunek rosnący na terenie Gór Stołowych, Gór Opawskich i Gór Bardzkich.
 • Tojad sudecki (Aconitum callibotryon), występuje w Górach Bystrzyckich, Stołowych i na terenie Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego.
 • Wiechlina niska (Poa supina), rzadki gatunek trawy na terenie Karkonoszy i Masywu Śnieżnika
 • Włosiecznik pędzelkowaty (Batrachium penicillatum), rzadka roślina występująca w Sudetach Wschodnich (Masyw Śnieżnika, Góry Bialskie i Góry Złote).
 • Włosocień delikatny (Trichomanes speciosum), jedna z najrzadszych krajowych roślin, występująca na dwóch stanowiskach na Pogórzu Kaczawskim.
 • Zanokcica ciemna (Asplenium adiantum-nigrum), paproć występująca na terenie Masywu Ślęży, Gór i Pogórza Kaczawskiego oraz Rudaw Janowickich.
 • Zanokcica klinowata (Asplenium cuneifolium), występująca na terenie Sudetów Środkowych i na Przedgórzu Sudeckim.
 • Zanokcica serpentynowa (Asplenium adulterinum), paproć rosnąca na kilku stanowiskach w Sudetach Środkowych i Wschodnich (Wzgórza Kiełczyńskie, Masyw Śnieżnika, Masyw Ślęży, Góry Kamienne).
 • Zmienka górska (Cryptogramma crispa), paproć rosnąca tylko na terenie Gór Izerskich i Karkonoskiego Parku Narodowego.

sudety01.jpg

"Step" w Karkonoszach

sudety01.jpg

Wielki Kocioł w Karkonoszach

sudety01.jpg

Góry Stołowe

sudety01.jpg

Kolorowe Jeziorka w Rudawach Janowickich

k

Kontakt
Mail: weidau @ gmail.com
GG: 1100384
Ankieta
Brak przeprowadzanych ankiet.