Flora Tatr i Sudetów. Roślinność górska. Rezerwaty przyrody Sudetów.
Rezerwat Wały

 

Wały

Widok na część środkową

Waly

Widok w kierunku wschodnim

Waly

Ekstensywny wypas owiec prowadzony w celu ochrony muraw kserotermicznych

Waly

Populacja storczyka kukawki (O. militaris), stosunkowo częstego w rezerwacie

Waly

Widok w kierunku zachodnim

Wały

Len złocisty

   
   
Kontakt
Mail: weidau @ gmail.com
GG: 1100384
Ankieta
Brak przeprowadzanych ankiet.