Flora Tatr i Sudetów. Roślinność górska. Rezerwaty przyrody Sudetów.
Rezerwat Sterczów-Ścianka

 

1

Kępa obuwika pospolitego

1

Wawrzynek wilczełyko

1

W rezerwacie obuwik stanowi jeden z częstszych składników ekosystemu

1

Murawa kserotermiczna z widocznymi  kukawkami na pierwszym planie

1

Obuwik pospolity (C. calceolus)

1

Storczyk kukawka (O. militaris)

   
   
Kontakt
Mail: weidau @ gmail.com
GG: 1100384
Ankieta
Brak przeprowadzanych ankiet.