Flora Tatr i Sudetów. Roślinność górska. Rezerwaty przyrody Sudetów.
Ziemia Wołowska - ochrona

 

Obszary Ochrony na terenie Ziemi Wołowskiej

 

Dębiańskie Mokradła

Typ: Natura 2000

Data powstania:

Powierzchnia: 5233,3 ha

Opis: Tereny obejmujące duże kompleksy leśne i łąkowe w centrum Ziemi Wołowskkiej. Liczne gatunki chronionych roślin, płazów, gadów i ptaków. W dużej mierze pokrywa się z PK Dolina Jezierzycy.
1

Dolina Łachy

Typ: Natura 2000

Data powstania:

Powierzchnia: 991,2 ha

Opis:
1

Doliny Jezierzycy PK

Typ: Park Krajobrazowy

Data powstania: 1994

Powierzchnia: 7953 ha

Opis: Tereny obejmujące duże kompleksy leśne i łąkowe w centrum Ziemi Wołowskkiej. Liczne gatunki chronionych roślin, płazów, gadów i ptaków. W dużej mierze pokrywa się z obszarem Natura 2000 Dębiańskie Mokradła.

kosaciec syberyjski

Łęg Korea

Typ: Rezerwat przyrody

Data powstania: 2001

Powierzchnia: 79,29 ha

Opis: Teren obejmujący wilgotne łąki, łęgi i środowiska wodne z liczną ornitofauną.
1

Odrzański Park Krajobrazowy

Typ: Park Krajobrazowy

Data powstania: projektowany

Powierzchnia: ok.50 000 ha

Opis: Olbrzymi kompleks biotopów wzdłuż Odry. Liczne ekosystemy łąkowe, łęgowe i leśne. Bardzo bogata orniotfauna oraz liczne gatunki płazów, gadów i chronionych roślin.
1

Odrzysko

Typ: Rezerwat przyrody

Data powstania: 1987

Powierzchnia: 5,15 ha

Opis: Meander Odry z bardzo bogatą ornitofauną i florą. Liczna populacja kotewki orzecha wodnego.
1

Uroczysko Wrzosy

Typ: Rezerwat przyrody

Data powstania: 2000

Powierzchnia: 576,03 ha

Opis: Tereny wilgotnych lasów i łęgów. W tym bardzo rzadkiego łęgu porzeczkowego. Liczne chronione rośliny, ptaki i płazy.
1

Wzgórza Warzęgowskie

Typ: Natura 2000

Data powstania:

Powierzchnia: 660,9 ha

Opis: Liczne łąki, kompleksy leśne. Obszar z największą krajową populacją kruszczyka sinego.
1

Zagórzyckie Łąki

Typ: Natura 2000

Data powstania:

Powierzchnia: 359,8 ha

Opis: Kompleks łąk z licznymi chronionymi roślinami (m.in.  storczyki, kosaśce, mieczyki, goryczki) oraz rzadkimi motylami.
1

 

Poza tym na terenie Ziemi Wołowskiej istnieje sieć rezerwatów społecznych powołanych przez PTPP Pro Natura. Wszystkie one znajdują się w północnej części (tereny gminy Wińsko). Są to:

Bielawka

Powierzchnia: 1,16 ha

Ochrona niewielkiej, podmokłej młaki z rosnącymi tu kukułkami szerokolistnymi i wełnianką wąskolistną.

Colin

Powierzchnia: 10,24 ha

Wilgotny las olchowo-jesionowy ze stanowiskami kszyka, strumieniówki i żurawia.

Długas

Powierzchnia: 39,16 ha

Duży kompleks terenów łąkowych i leśnych (młaki, trzcinowiska, łęg olszowo-jesionowy). Liczna ornitofauna m.in. żuraw, kania ruda, kania czarna, bocian czarny.

Kumaki

Powierzchnia: 12,29 ha

Podmokły obszar z licznymi oczkami wodnymi. Teren rozrodu płazów (kumaka nizinnego, rzekotki drzewnej, żab zielonych) oraz miejsce występowania żurawia.

Niezgoda

Powierzchnia: 9,13 ha

Wilgotne łąki z niewielkimi zadrzewieniami. Teren żerowania bociana białego, błotniaka stawowego oraz żurawia.

Polder

Powierzchnia: 68,21 ha

Duży kompleks wilgotnych łąk poprzecinanych siecią kanałów. Teren z licznymi gatunkami roślin (mieczyk dachówkowaty, krwawnica wąskolistna, centria nadobna) oraz bogatą ornitofauną (bielik, bocian czarny, czajka, kszyk, żuraw, kania ruda). Miejsce rozrodu płazów (kimak nizinny, rzekotka, ropucha szara i zielona, żaby brunatne, żaby zielone)

Pro Natura

Powierzchnia: 3,99 ha

Niewielki kompleks łąk. Występuje tu żuraw, czajka, gęsi i bocian biały.

Romkowskie Bagno

Powierzchnia: 4,49 ha

Młaki turzycowe z wieloma chronionymi gatunkami (m.in. kukułka szerokolistna, ropucha szara, żaby zielone, błotniak stawowy, remiz, kszyk).

Ruskie Łąki

Powierzchnia: 51,84 ha

Kompleks podmokłych łąk z liczną ornitofauną (czajka, sieweczki, kuropatwa, przepiórka, bocian czarny, bielik, dudek). Miejsce rozrodu płazów (rzekotka drzewna, ropucha szara i zielona, żaby zielone, kumak nizinny).

Wierzbinka

Powierzchnia: 3,12 ha

Niewielki teren wilgotnych łąk i trzcinowisk z liczną ornitofauną (kania ruda i czarna, błotniak stawowy, żuraw, świerszczak).
Kontakt
Mail: weidau @ gmail.com
GG: 1100384
Ankieta
Brak przeprowadzanych ankiet.