Flora Tatr i Sudetów. Roślinność górska. Rezerwaty przyrody Sudetów.
Goryczka krótkołodygowa

Goryczka_krotkolodygowa_3.jpg Goryczka_krotkolodygowa_3.jpg Goryczka_krotkolodygowa_3.jpg 

GORYCZKA  KRÓTKOŁODYGOWA (Gentiana clusii)

Goryczkowate (Gentianaceae)

Okres kwitnienia: V-VI

Wygląd: Bardzo charakterystyczna niska bylina, posiadająca krótką łodygę długości 5cm. Kwiaty proporcjonalnie do całej rośliny bardzo duże, wyrastające pojedynczo na szczycie krótkiej łodygi. Kwiaty intensywnie szafirowe lub lazurowe, bardzo ozdobne, dzwonkowate, częściowo zrosłe, długości 5-6cm, 5-krotne. Pięć pręcików znajduje się w dolnej części, są w połowie, przyrośnięte nitkami do rurki korony. Jest to przystosowanie zapobiegające samozapyleniu. W czasie deszczowej lub złej pogody, kwiaty zamykają się, chroniąc w ten sposób słupek i pręciki przed uszkodzeniem.

Liście odziomkowe są zimozielone, skórzaste, lśniące, lancetowate, długości 4-5cm. Liście łodygowe mniejsze od odziomkowych, zrośnięte parami, nieliczne, wyrastają naprzeciwlegle.

Owocem jest podłużna, dwudzielna torebka, osiągająca długość 6-8cm, z licznymi, ciemnymi nasionami.

Występowanie: Góry Europy południowej i środkowej (Alpy, Karpaty, Góry Dynarskie) a także niemiecki Czarny Las (Schwarzwald). W Polsce rośnie wyłącznie w Tatrach.

Środowisko: Rośnie we wszystkich piętrach, z wyjątkiem turni, wyłącznie na glebach wapiennych. Preferuje stanowiska słoneczne, polany halne, niskie murawy. Rośnie w wapiennych szczelinach, na półkach i uskokach skalnych. Rzadziej na torfowiskach. W Tatrach rośnie na wysokości 200-900m n.p.m.

Opis ogólny: Gatunek objęty ścisłą ochroną gatunkową, głównym powodem jest niszczenie kwitnących okazów przez turystów, którzy bezmyślnie zrywają kwiaty. Widoczne jest to dobrze na trasach turystycznych, szczególnie na Nosalu, który jest licznie odwiedzany, jako pierwsze wzniesienie przy wejściu do parku. Goryczka należy do najpiękniejszych polskich roślin Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Łacińska nazwa gatunkowa pochodzi od nazwiska francuskiego botanika i lekarza Charlesa de Lecluse (Clusius). Stąd druga, mniej popularna, polska nazwa goryczki, goryczka Klusjusa, która jest rzadziej stosowana.

Zdjęcia: 1/2-Nosal, 3-Wielki Kopieniec

Kontakt
Mail: weidau @ gmail.com
GG: 1100384
Ankieta
Brak przeprowadzanych ankiet.