Flora Tatr i Sudetów. Roślinność górska. Rezerwaty przyrody Sudetów.
Zanokcica ciemna

2 3

ZANOKCICA CIEMNA (Asplenium adiantum-nigrum)

Zanokcicowate (Aspleniaceae)

Wygląd:

Występowanie:

Środowisko

Opis ogólny:

Zdjęcia: Wzgórza Oleszańskie

1

Kontakt
Mail: weidau @ gmail.com
GG: 1100384
Ankieta
Brak przeprowadzanych ankiet.