Flora Tatr i Sudetów. Roślinność górska. Rezerwaty przyrody Sudetów.
Masyw Ślęży - charakterysytka

1

 

ROŚLINNOŚĆ

OBSZARY CHRONIONEMasyw Ślęży stanowi jeden z najbardziej wartościowych terenów wokół Wrocławia, swoistą ostoję zieleni pośród dziesiątek kilometrów pól, terenów przemysłowych i silnie zurbanizowanych. Z powodu mocno przekształconego środowiska okolicy, wiele gatunków roślin znalazło schronienie w obrębie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego. Jest to jedyny na Dolnym Śląsku obszar leśny, który nie uległ widocznej degradacji. Główny wpływ na taki stan ma różnorodny skład gatunkowy lasu oraz brak rozległych monokultur. Wyróżnić można kilka cennych ekosystemów leśnych i łąkowych m.in. lasy bukowe, świetliste dąbrowy, zespoły paproci serpentynowych i łąki trzęślicowe. 

Większość najcenniejszych obszarów została objęta ochroną w postaci rezerwatów przyrody i użytków ekologicznych. Kolejne tereny czekają na objęcie ochroną. Do cennych przyrodniczo obszarów należą:

  • rezerwat przyrody Góra Ślęża
  • rezerwat przyrody Góra Radunia
  • rezerwat przyrody Łąka Sulistrowicka
  • użytki ekologiczne Paproci Serpentynowych (10 użytków)
  • OOS Natura 2000 Wzgórza Kiełczyńskie
  • projektowane użyteki ekologiczne: Mieczyki, Wieżyca i Winna Góra.
1 1 1

Oprócz flory, ważnym elementem jest także fauna. Stosunkowo bogata, ze względu na wspomnianą wcześniej już ostoję, określoną jako „zielona wyspa” pośród kilometrów pól i terenów zurbanizowanych. Z tego powodu na Masywie Ślęży można spotkać około wiele gatunków rzadkich lub zagrożonych wymarciem. W strumieniach i jeziorkach stwierdzono występowanie 13 gatunków ryb (m.in. strzebla potokowa, pstrąg potokowy, kiełb, śliz, ciernik). Z herpetofauny odnotowano stosunkowo niewiele płazów, jednak jest to normalne dla terenów górskich i podgórskich w których stwierdza się m.in. kumaka nizinnego ropuchę szarą, salamandrę zwyczajną, traszkę górską i zwyczajną oraz żaby (trawna i moczarowa). Ze względu na wiele terenów ciepłych i suchych liczna jest gromada gadów, którą reprezentują m.in. żmija zygzakowata, zaskroniec zwyczajny, padalec, jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworódka oraz gniewosz plamisty.

Dzięki licznym lasom jest tutaj bogata ornitofauna, wśród której można spotkać puchacza, sowy, kanię rudą, kruka, sikorkę bogatkę i czarnogłówkę, kukułkę, pełzacza, dzięcioły, trznadla, orzechówki czy raniuszka. Podobnie jest w kwestii ssaków, wśród których naliczono 7 gatunków nietoperzy (karlik malutki, nocek duży, gacek brunatny) dla których powołano obszar Natura 2000 Kiełczyn, obejmujący stary kościół w Kiełczynie, gdzie występuje kolonia rozrodcza. Oprócz tego można tutaj napotkać sarny, dziki, jelenie, borsuki, listy, popielice, rzęsorka rzeczka, ryjówki, jeże, kuny leśne i domowe i wiele innych.

1 1
Kontakt
Mail: weidau @ gmail.com
GG: 1100384
Ankieta
Brak przeprowadzanych ankiet.