Flora Tatr i Sudetów. Roślinność górska. Rezerwaty przyrody Sudetów.
Masyw Ślęży - obszary chronione

1

Obszary Ochrony na terenie Ziemi Wołowskiej

 

Góra Radunia

Rezerwat przyrody

Data utworzenia: 1958

Powierzchnia: 42,32 ha

Cenne zbiorowiska roślinne (w tym zanokcice serpentynowe), miejsce występowania cennych znalezisk archeologicznych.

1

Góra Ślęża

Rezerwat przyrody

Data utworzenia: 1954

Powierzchnia: 141,4 ha

Ochrona cennej buczyny wraz z zabytkami architektonicznymi i cennymi krajobrazami.
2

Łąka Sulistrowicka

Rezerwat przyrody

Data utworzenia: 1958

Powierzchnia: 26,4 ha

Najcenniejszy florystycznie zbiorowiska łąk i turzycowisk. Jedyne w kraju miejsce występowania mieczyka błotnego.

 

1

Paprocie serpentynowe
w Masywie Ślęży
(10 stanowisk)

Użytek ekologiczny

 Data utworzenia: 2003

Powierzchnia: 3,37 ha

Zespół 10 użytków na terenie południowej części masywu ze stanowiskami rzadkich zanokcic.
1

Ślężański Park Krajobrazowy

Data założenia: 1988

Powierzchnia: 8 190 ha

Utworzony w celu ochrony i zachowania środowiska przyrodniczo-krajobrazowego Masywu Ślęży a także jego     wartości     kulturowych    i         historycznych.

1

Wzgórza Kiełczyńskie

Natura 2000

Data powstania: 2009

Powierzchnia: 403,6 ha

Teren występowania 90% krajowej populacji zanokcicy serpentynowej oraz innych gatunków zanokcic.

 

1
Kontakt
Mail: weidau @ gmail.com
GG: 1100384
Ankieta
Brak przeprowadzanych ankiet.