Flora Tatr i Sudetów. Roślinność górska. Rezerwaty przyrody Sudetów.
Ziemia Oławska

ZIEMIA OŁAWSKA

r

 

 


 

Na Ziemi Oławskiej można wyróżnić dwa najważniejsze obiekty. Są nimi Lasy Ryczyńskie i tereny nadodrzańskie (oba opisane poniżej). Poza tym występuje tu kilka mniejszych terenów jakimi jest Dolina Smotrawy, rezerwat Leśna Woda, Łąki Piekarskie, Stawy Nowodworskie i Las koło Siedlca.

Lasy Ryczyńskie. Jest to duży kompleks leśny z licznymi terenami otwartymi, takimi jak łąki, pastwiska, tereny zalewowe i mokradła. Ciągnie się na prawym brzegu Odry od granicy z województwem Opolskim po miasto powiatowe – Oława. Całość lasu ma niejednorodne granice. Zależnie od źródeł zalicza się do nich tylko tereny porośnięte drzewami wraz z śródleśnymi murawami lub lasy wraz z otaczającymi je łąkami, polami i terenami zalewowymi. Ogólnie można przyjąć że granice całości kompleksu Lasy Ryczyńskie stanowią:

  • od zachodu i północnego-zachodu granicę stanowi miasto Oława wraz z drogą 396 na odcinku od prawobrzeżnej części miasta do rzeki Leśna Woda (przy miejscowości Janików)
  • od północy koryto rzeki Smotrawy
  • od wschodu, granica lasu stanowi granicę pomiędzy województwami Dolnośląskim i Opolskim.
  • od południa, granicę wyznacza rzeka Odra lub wał przeciwpowodziowy.

Tereny Nadodrzańskie. Obszar ciągnący się wzdłuż rzeki Odry na odcinku całego powiatu oławskiego. Tereny wybitnie cenne przyrodniczo, na których występuje cała sieć ekosystemów łąkowych, leśnych, antropogenicznych. Występujące tu licznie dawne zakola rzeki, tereny zalewowe oraz mokradła spowodowały iż teren nie jest gęsto zaludniony co sprzyja rozwojowi przyrody. To tutaj znajdują się stanowiska ginącej w skali kraju kotewki  orzecha wodnego, kruszczyka połabskiego i kruszczyka sinego, owadożernych pływaczy, okrężnicy bagiennej, grzybieni, grążeli, kukułki szerokolistnej, mieczyka dachówkowatego, goryczek, szafirka miękkolistnego i wielu, wielu innych roślin. Tereny na tyle cenne iż były plany powołania parku narodowego. Niestety z różnych powodów zaniechano tej idei, skupiając się na planach powołania parku krajobrazowego.  

 

 

mapa

Mapa Lasu Ryczyńskiego

Kontakt
Mail: weidau @ gmail.com
GG: 1100384
Ankieta
Brak przeprowadzanych ankiet.