Flora Tatr i Sudetów. Roślinność górska. Rezerwaty przyrody Sudetów.
Ekosystemy

 

 

LASY IGLASTE


LASY LIŚCIASTE

 

GÓRSKIE MURAWY


MURAWY KSEROTERMICZNE


ŁĄKI TRZĘŚLICOWE


TORFOWISKA

 

 

a

 

a a a

Kontakt
Mail: weidau @ gmail.com
GG: 1100384
Ankieta
Brak przeprowadzanych ankiet.