Flora Tatr i Sudetów. Roślinność górska. Rezerwaty przyrody Sudetów.
Sudety - cenne obszary
SKRÓTY: PR - projektowany rezerwat, PUE - projekowany użytek ekologiczny, At - Atrakcja turystyczna (teren nie podlegający żadnej ochronie), UE - użytek ekologiczny, OOŚ - obszar ochrony ścisłej (na terenach parków narodowych), OPN - obszar na terenie parku narodowego, PP - pomnik przyrody,

 

CENNE OBSZARY

Tereny, które nie są rezerwatami. Klasyfikują się tutaj wszystkie inne formy ochrony przyrody jak użytki ekologiczne, obszary Natura2000, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, projektowane rezerwaty a także inne cenne tereny nie objęte ochroną lub będące składową danego terenu (np. obszary ochrony ścisłej w parkach narodowych czy wybrane tereny tychże parków)

 
 

Bukowa Góra koło Grudna

Powierzchnia: ok.18,5 ha

Nadleśnictwo: Jawor

Typ: PR

 

Czartowska Skała 

Powierzchnia: ok. 5 ha

Nadleśnictwo: Jawor

Typ: PP

Czartowska Skała  

Grodczyn i Homole k. Dusznik

Powierzchnia: 287,9 ha

Nadleśnictwo: Zdroje

Typ: Natura 2000

grodczyn_homole  

Kamieniołom w

Nowych Rochowicach

Powierzchnia: ok. 9,5 ha

Nadleśnictwo: Jawor

Typ: PR

1  

Kamieniołom na Miłku

Powierzchnia: ok. 14 ha

Nadleśnictwo: Złotoryja

Typ: At

1  

Kamieniołom na Wapniarce

Powierzchnia: >1ha

Nadleśnictwo: Bystrzyca Kłodzka

Typ: PP

wapniarka  

Łężyckie Skałki

Powierzchnia: 109,3 ha

Nadleśnictwo: PN Gór Stołowych

Typ: OOŚ

Łężyckie Skałki  

 

Małe Organy Myśliborskie

Powierzchnia: >1ha

Nadleśnictwo: Jawor

Typ: PP

1  

Małe Torfowisko Batorowskie

Powierzchnia: ok. 4,5ha

Nadleśnictwo: PN Gór Stołowych

Typ: OPN

1  

Muchowskie Łąki

Powierzchnia: ok.100 ha

Nadleśnictwo: Jawor

Typ: At

Muchowskie Łąki  

Niknąca Łąka 

Powierzchnia: 0,7 ha

Nadleśnictwo: PN Gór Stołowych

Typ: OPN

Niknąca Łąka  

Pasmo Krowiarki

Powierzchnia: 5 432 ha

Nadleśnictwo: Bystrzyca Kł., Międzylesie, Lądek Zdrój

Typ: Natura 2000

Krowiarki  

Rogowa Kopa

Powierzchnia: 47,82 ha

Nadleśnictwo: PN Gór Stołowych

Typ: OOŚ

Rogowa Kopa  

Storczykowe Wzgórze

Powierzchnia: ok. 2 ha

Nadleśnictwo: Jawor

Typ: At

Storczykowe Wzgórze  

Szczeliniec Mały

Powierzchnia: ?

Nadleśnictwo: PN Gór Stołowych

Typ: OOŚ

Szczeliniec  

Trzcińskie Mokradła

Powierzchnia: 9,12 ha

Nadleśnictwo: Śnieżka

Typ: PR

1  

Uroczysko Pasterka

Powierzchnia: 108,21 ha

Nadleśnictwo: PN Gór Stołowych

Typ: OOŚ

Pasterka  

Wapniki i Wysoka

Powierzchnia: ok. 180 ha

Nadleśnictwo: Jawor

Typ: PR

Pasterka  

Wrota Pośny (Nad Pośną)

Powierzchnia: 3,9 ha

Nadleśnictwo: PN Gór Stołowych

Typ: OOŚ

Wrota Pośny  

Żarnowiec

Powierzchnia: ok. 70 ha

Nadleśnictwo: Jawor

Typ: At

1  

 

UŻYTKI EKOLOGICZNE

 
Góra Krzyżowa

Data utworzenia: projektowany

Powierzchnia: ok. 2ha

Nadleśnictwo: Jawor

Typ: PUE

1

Hałda Storczykowa

Data utworzenia: 2003

Powierzchnia: 2,58ha

Nadleśnictwo: Bardo Śl.

Typ: UE

Hałda


Kapella (Murawy na przeł.Widok)

Powierzchnia: projektowany

Nadleśnictwo: Złotoryja

Typ: PUE

Kapella

Kamieniołom Sobocin

Powierzchnia: projektowany

Nadleśnictwo: Jawor

Typ: PUE

1

Paprocie serpentynowe
w Masywie Ślęży
(10 stanowisk)

Data utworzenia: 2003

Powierzchnia: 3,37 ha

Nadleśnictwo: Miękinia

Typ: UE

Zanokcica  

   

 

W przyszłości planuje się opisanie kolejnych cennych obszarów, część z nich nie jest objęta żadnymi planami ochrony. 

    NAZWA  
Typ
      Opis
Nadleśnictwo
Babilon  At Murawy kserotermiczne z licznymi rzadkimi roślinami (storczyki, lilie, suchorośla).  Bystrzyca Kłodzka
Bazaltowa Góra k. Paszowic RP/PUE
Ochrona lasu bukowego i dębowego z ponad 20 chronionymi gatunkami roślin m.in. rzadkiej kukułki bzowej. Jawor

 

Kamieniołom "Białe Krowy"

Kamieniołom Gruszka

Kamieniołom Rogóżka

Kamieniołom Sillesia

Kamieniołom Sobocin

 

At

At

PUE

At

PUE

Seria nieczynnych kamieniołomów w różnych częściach sudetów. Wszystkie cechuje unikatowa budowa geologiczna a także występowanie rzadkich lub chronionych roślin. Zależnie od kamieniołomu są to paprocie seprentynowe, storczyki, roślinność naskalna, roślinność kserotermiczna lub rzadkie porosty. 
Złotoryja
Lądek Zdrój
Zlotoryja
Jawor
Małe Torfowisko Batorowskie OPN Łąki (dawniej torfowisko) z licznymi chronionymi gatunkami (m.in. pełnik, storczyki, ciemieżyca zielona). PN Gór Stołowych
Maślak At Acydofilna buczyna z największą krajową populacją kukułki bzowej. Bardo Śląskie
Kozia Hala At Szereg zbiorowisk łąkowych i leśnych z licznymi gatunkami storczyków i innych chronionych roślin (m.in. goryczki, pełnik, ciemiężyca). Zdroje
Krzyżowa Góra PUE Ochrona muraw kserotermicznych z rzadką i chronioną roślinnością. Jawor
Lasek Kondratowski PR/PUE Teren z licznymi ekosystemami leśnymi i łąkowymi o naturalnym charakterze. Liczne gatunki chronione (skrzyp olbrzymi, storczyki, mieczyk, goryczki). Złotoryja
Łąki k. Raszowa At Szereg ekosystemów łąkowych z licznymi chronionymi roślinami (kruszczyk błotny, mieczyki, kosaćce, kukułki). Kamienna Góra
Łąki Pomocnego PUE Podmokłe i wilgotne siedliska łąkowe z licznymi chronionymi roślinami. Ostatnie miejsce bytowania mieczyka błotnego w tej części Sudetów. Jawor
Piekielna Góra At Bór sosnowo-świerkowy z jedynym potwierdzonym stanowiskiem storczyka,  tajęży jednostronnej. Zdroje
Polana OPN Szereg torfowisk i podmokłych łąk z liczną florą (m.in. dzwonek karkonoski, kukułka plamista, mieczyki, fiołek błotny, pełnik europejski). Karkonoski PN
Półwsie PUE Ochrona naturalnych lasów grądowych i dębowych. Liczne chronione rośliny. Jawor
Sichowskie Wzgórza At Acydofilna dąbrowa o naturalnych charakterze z licznymi gatunkami chronionych roślin. Złotoryja/Jawor
Wapniarka Natura2000 Wapienna góra z cennymi ekosystemami (ciepłolubna buczyna storczykowa, żyzna buczyna sudecka) oraz liczną florą (obuwik, żłobik, buławniki, kruszczyki, goryczka orzęsiona, zawilec wielkokwiatowy, pełnik). Bystrzyca Kłodzka
Wąwóz Nowowiejski At Jeden z 3 wąwozów na turystycznym szlaku "Trzech Wąwozów". Liczne ekosystemy leśne z chronionymi lub rzadkimi roślinami. Jawor
Żarnowiec At Szereg ekosystemów leśnych o naturalnym charakterze (acydofilna dąbrowa, grąd środkowoeuropejski) z licznymi chronionymi gatunkami roślin (lilia złotogłów, buławniki, kruszczyki, kukułka bzowa, przylaszczka, kopytnik). Jawor
       
Kontakt
Mail: weidau @ gmail.com
GG: 1100384
Ankieta
Brak przeprowadzanych ankiet.