Flora Tatr i Sudetów. Roślinność górska. Rezerwaty przyrody Sudetów.
Okolice Wrocławia

 

Okolice Wrocławia

 

Wrocław, czwarte co do wielkości miasto Polski posiada w swoich okolicach wiele atrakcji przyrodniczych. Niektóre z nich leżą w bezpośredniej bliskości jak nadodrzańskie tereny łęgowe i grądowe, inne leżą kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt kilometrów od centrum miasta. Większość z nich, jak i samo miasto, leży na terenach nizinnych. Jednak w bezpośredniej bliskości znajdują się wyżynny Wał Trzebnicki oraz Śląski Olimp czyli Masyw Ślęży z licznymi stanowiskami archeologicznymi.

Wokół Wrocławia leży sześć powiatów. Trzy z nich graniczą bezpośrednio z miastem (wrocławski, średzki, trzebnicki), natomiast pozostała trójka leży w bezpośredniej bliskości (powiaty oławski, oleśnicki i wołowski). My jednak opisując przyrodę okolic dolnośląskiej stolicy będziemy opisywać dzieląc ją nie administracyjnie na powiaty czy gminy lecz używając podziałów przyrodniczo-geograficznych. Możemy więc wydzielić kilka najważniejszych obszarów, są to:



Ziemia Oławska (powiat oławski), kompleksy leśne oraz liczne ekosystemy wodne znajdujące się wokół Odry na ternie powiatu Oławskiego. Wyróżniają się wybitnymi walorami przyrodniczymi o czym świadczy objęcie obszaru kilkoma sieciami Natura 2000, rezerwatami przyrody oraz projektowanymi użytkami ekologicznymi. Do najważniejszych gatunków należą: kotewka orzech wodny, kruszczyk siny, kokorycz pusta, salwinia pływająca, goryczka wąskolistna, nasięźrzał pospolity.

 

ślęża

 

zawilec

Masyw Ślęży (powiat wrocławski), zwany popularnie Śląskim Olimpem lub błędnie Sobótką, jest widoczny z odległości dziesiątek kilometrów. Stanowi popularne miejsce weekendowych wycieczek mieszkańców Wrocławia i Świdnicy. W jego skład wchodzi kilka jednostek z czego najważniejsze są góra Ślęża i Radunia, Łąka Sulistrowicka i Wzgórza Kiełczyńskie. Do najważniejszych gatunków należą: mieczyk błotny, zanokcica ciemna, zanokcica serpentynowa, zanokcica skalna, pełnik europejski, przytulia stepowa, zaraza przytuliowa.

 


Ziemia Wołowska (powiat wołowski), posiadająca liczne tereny chronione w postaci Parku Krajobrazowego Doliny Jezierzycy oraz licznych rezerwatów i innych obszarów chronionych (Odrzysko, Uroczysko Wrzosy, Zagórzyckie Łąki, Przyborowski Meander). Teren bogaty w awifaunę oraz florę zarówno wodną, bagienną, łąkową i leśną. Do najważniejszych gatunków należą: kruszczyk siny, kukułka szerokolistna, buławnik czerwony, salwinia pływająca, porzeczka czarna, długosz królewski, kruszczyk błotny, kotewka orzech wodny, szafirek miękkolistny, storczyk samiczy.

 


Tereny nadodrzańskie (powiat Wrocławski i miasto Wrocław), obszar ciągnący się wzdłuż rzeki Odry na odcinku kilkunastu kilometrów, w tym przez tereny Wrocławia. Planuje się utworzyć tutaj kilka użytków ekologicznych i park krajobrazowy. Jest to teren bogaty przyrodniczo, szczególnie w gatunki bagienne, wodne, łąkowe i lasów grądowych. Teren szczególnie bogaty w ornitofaunę, objęty w większości obszarami Natura 2000. Do najcenniejszych gatunków należą: szafirek miękkolistny, kruszczyk ostry, kruszczyk szerokolistny, kruszczyk połabski, obuwik pospolity, szafirek miękkolistny, kotewka orzech wodny, salwinia pływająca, fiołek mokradłowy, mieczyk dachówkowaty, kosaciec syberyjski, goryczka łąkowa.

(W przygotowaniu)


kruszczyk siny

Kontakt
Mail: weidau @ gmail.com
GG: 1100384
Ankieta
Brak przeprowadzanych ankiet.