Flora Tatr i Sudetów. Roślinność górska. Rezerwaty przyrody Sudetów.
Sudety - Projektowane obszary

 

Rezerwaty projektowane


          NAZWA           
 
  Typ 
      Opis
Nadleśnictwo 
Bazaltowa Góra k. Paszowic L R G Ochrona lasu bukowego i dębowego z ponad 20 chronionymi gatunkami roślin m.in. rzadkiej kukułki bzowej. Jawor
Bukowa Góra k.Grudna 
 L R

Ochrona żyznej buczyny storczykowej oraz zbiorowisk łąkowych. Liczne chronione rośliny (zaraza, kłokoczka, storczyki, miodownik, goryczki).

Jawor
Czarne urwisko
L R
Ochrona acydofilnej buczyny o naturalnym charakterze, lasów klonowo-lipowych z rzadkimi gatunkami roślin oraz ścian krzemianowych. Lądek Zdrój
Dolina Kleśnicy
L R

Ochrona pół-dzikich lasów mieszanych (m.in. żyznej buczyny górskiej, borów świerkowych), wraz z licznymi stanowiskami rzadkich roślin (storczykowate, wawrzynek wilczełyko, toajdy, ostróżka). Ostoja licznych zwierząt.

Lądek Zdrój
Dolina Rochowickiego Potoku L R Ochrona naturalnych zbiorowisk leśnych z rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin. Jawor
Dzika Orlica
L R
Obszar ochrony bogatej ornitofauny (m.in. bocian czarny) a także rzadkich siedlisk (torfowiska niskie i przejściowe) i roślinności (storczyki, wełnianki, rosiczki).
Bystrzyca Kłodzka
Gorzanów
L R
Ochrona żyznych lasów grądowych z licznymi stanowiskami śnieżycy wiosennej.
 Bystrzyca Kłodzka
Góra Krzemień
L
Ochrona pół-naturalnego lasu dolnoreglowego.
Lądek Zdrój
Góra Mszana i Obłoga
L R
Ochrona żyznej buczyny, zboczowego lasu klonowo-lipowego i skał wulkanicznych z wychodniami w postaci ciosów słupowych. Liczne stanowiska storczyków i innych chronionych roślin.
Jawor
Jaskinia Radochowska
K Z
Ochrona cennej jaskini z licznymi zjawiskami krasowymi. Ostoja nietoperzy. Obecnie pomnik przyrody nieożywionej. 
Lądek Zdrój
Kamieniołom (W Nowych Rochowicach) R Ochrona zespołu ciepłolubnej buczyny storczykowej oraz muraw kserotermicznych. Liczne chronione rośliny, w tym kilkanaście storczyków. Jawor
Kamieniołom Sobocin K R Ochrona licznych stanowisk roślin (m.in. największa krajowa populacja zarazy bladokwiatowej ta take liczne storczykowate). Jawor
Kolorowe Jeziorka K G Ochrona niewielkich jeziorek, utworzonych w dołach pokopalnianych (Jeziorko Purpurowe, Niebieskie i Zielone) Kamienna Góra
Krzyżowa Góra R Ochrona muraw kserotermicznych z rzadką i chronioną roślinnością. Jawor
Mały Śnieżnik
 L R
Ochrona lasu górnoreglowego, w tym sztucznych nasadzeń limby.
Lądek Zdrój
Masyw Chełmca
K R Z
Ochrona licznej ornitofauny, m.in. puchacza, krogulca, derkacza, krzyżodzioba i dzięciołów.
 Wałbrzych
Murawy na Przełęczy Widok
 K R
Ochrona jedynego stanowiska storczyka drobnokwiatowego na Dolnym Śląsku.
Złotoryja
Olszak Z Ochrona cennej entomofauny (głównie motyli i sieciarek) Prudnik
Półwsie L Ochrona naturalnych lasów grądowych i dębowych. Liczne chronione rośliny. Jawor
Skała w Sadach Dolnych R Ochrona świetlistej dąbrowy ze stanowiskami roślin chronionych Jawor
Torfowisko pod Sową T Ochrona trzęsawisk śródleśnych z rzadkimi gatunkami roślin torfowiskowych (m.in. wełnianki) Jugów
Torfowisko pod Śnieżnikiem
 T Z
Ochrona cennego torfowiska wysokiego.
Lądek Zdrój
Trzcińskie Mokradła
L R
Ochrona terenów podmokłych z licznymi zespołami leśnymi i torfowiskowymi. Liczne chronione rośliny (m.in. rosiczka, żórawina, konwalia).
Śnieżka
Wapniki i Wysoka
 L R
Ochrona ciepłolubnej buczyny stoczykowej, grądu i licznych zbiorowisk leśnych. Liczne rośliny chronione (m.in. obuwik, miodownik, gółka, storczyk męski, kruszczyki).
Jawor
Wąwóz Myśliborski k. Jawora L K Poszerzenie obecnie istniejącego rezerwatu z 9,72ha do 169,33 ha, włączając w obszar ochronny także Małe Organy Myśliborskie i większą część wąwozu.
Jawor
Wodospad Podgórnej
K
Ochrona krajobrazowa wodospadu.
Śnieżka
Wzgórze Popiel k.Janowic Wlk.
R

Śnieżka
Żmijowiec
 R Z
Ochrona rzadkich skał serpentynitowych wraz ze zbiorowiskami leśnymi i stanowiskiem zanokcicy serpentynowej.
Lądek Zdrój
          NAZWA           

 
  Typ 
 Data 
utworzenia
 Powierzchnia
Nadleśnictwo 
Bukowa Góra k.Grudna
 L R
     
Czarne urwisko
L R
     
Dolina Kleśnicy

 
 
Lądek Zdrój
Dzika Orlica
L R
    Bystrzyca Kłodzka
Gorzanów
L R
     
Góra Krzemień
L
    Lądek Zdrój
Góra Mszana i Obłoga
L R
   159,87 ha
Jawor
Jaskinia Radochowska
K Z
    Lądek Zdrój
Mały Śnieżnik
 L R
    Lądek Zdrój
Masyw Chełmca
K R Z
     
Murawy na Przełęczy Widok
 K R
    Złotoryja
Torfowisko pod Śnieżnikiem
 T Z
    Lądek Zdrój
Trzcińskie Mokradła
L R
  ok. 7 ha
Śnieżka
Wapniki i Wysoka
 L R
    Jawor
Wodospad Podgórnej
K
    Śnieżka
Wzgórze Popiel k.Janowic Wlk.
R
   
Śnieżka
Żmijowiec
 R Z
    Lądek Zdrój

 

Projektowane użytki ekologiczne

           NAZWA          
  Typ 
       Opis     
Nadleśnictwo 
Dąbrowa w Świnach UE Podgórska dąbrowa z chronionymi roślinami Jawor
Dolina Chrośnickiego Potoku UE Cenne ekosystemy leśne i ciekawa budowa geologiczna. Lwówek Śl.
Dziki Wąwóz UE Kwaśna buczna przechodząca w buczynę żyzną. Cenne miejsce pod względem budowy geologicznej.  Lwówek Śl.
Góra Gniazdo UE Ekosystemy leśne i twory geologiczne.  Lwówek Śl.
Góra Tarczynka UE Murawy z chronionymi roślinami. Lwówek Śl.
Kamieniołom Rogóżka UE Nieczynne wyrobisko marmuru z buczyną storczykową (w fazie regeneracji). Stanowiska licznych chronionych i rzadkich roślin.  Lądek Zdrój
Krzyżowa Góra UE

Murawy kserotermiczne, ciekawe formy bazaltu.

Jawor
Las k. Wlenia (Porwaki) UE Ekosystemy leśne (kwaśne buczyny, jaworzyny i grąd) z chronionymi gatunkami roślin, pomnik przyrody nieożywionej "Porwaki".  Lwówek Śl.
Ligota Mała UE Ochrona stanowiska popielicy Henryków
Łąki koło Pomocnego UE Występowanie kilkunastu roślin chronionych. Potencjalne obszar występowania mieczyka błotnego. Duża populacja kosaćca syberyjskiego (300 kęp).  Jawor
Mieczyki Sulistrowickie UE Łąki trzęślicowe z licznymi chronionymi gatunkami roślin oraz entomofauny.  Miękinia
Parzydło Leśne k. Modrzewi UE Kwaśna buczyna z dużą populacją parzydła leśnego Lwówek Śl.
Półwsie UE

Podgórskie dąbrowy i buczyny z liczną chronioną fauną i florą. 

Jawor
Sady UE Łąka z chronionymi gatunkami roślin i entomofauny.  Jawor
Wieżyca UE Świetlista dąbrowa z chronionymi gatunkami roślin. Miękinia
Wzgórze Lipy UE Ochrona muraw z zespołu Onobrychi viciifoliae-Brometum. Kilkutysięczna populacja gółki długoostorogwej.  Jawor
Kontakt
Mail: weidau @ gmail.com
GG: 1100384
Ankieta
Brak przeprowadzanych ankiet.